BC

Bạch Cửu Hoa

25 lượt xem
Cửa Hàng Đồ Chơi Sao Thổ

Cửa Hàng Đồ Chơi Sao Thổ

Tóm tắt

Cửa hàng đồ chơi Sao Thổ là nơi mà các thầy tịnh hóa tịnh hóa Niệm Linh. Thiếu nữ bình thường Giang Tiểu Nha, có thể chất đặc biệt có thể nhìn thấy “Niệm Linh”. Cốc Vũ thiên tài chơi game và siêu cấp mù đường, một thân phận khác lại là “thầy tịnh hóa Niệm Linh”. Bọn họ gặp nhau ở cửa hàng đồ chơi Sao Thổ thần bí không lường…

Danh sách chương

Bình luận

Đăng nhập để gửi bình luận!